EKER GROUP SØKER BUSINESS CONTROLLER

I rollen som Business Controller vil du bistå ledelse og økonomifunksjon i gruppens ulike datterselskaper med analyser, rapporter og tilrådninger til bruk både i daglig drift og i strategiske vurderinger i selskapene. Hovedmålet for stillingen er, gjennom godt tallgrunnlag og markedsinnsikt, å legge til rette for gode, fakta-baserte beslutninger på både operativt og stategisk plan.

Dine mest sentrale ansvarsområder vil være:

  • Utforme og vedlikeholde rapporter og analyser for selskapene i gruppen til bruk i både daglig drift og som grunnlag for strategiske beslutninger.
  • Samarbeide med økonomifunksjonen og andre aktuelle avdelinger i gruppens ulike datterselskaper for å identifisere relevante målepunkter (KPI)•    Bidra til forbedring og vedlikehold av modeller og verktøy for å effektivisere økonomistyringsarbeidet og selskapenes løpende drift
  • Bidra i kartlegging av marked, kundesegmenter, og konkurrenter, samt bidra med beslutningsgrunnlag basert på innsiktsarbeid og analyse.
  • Bidra i utvikling av forretningsmodeller og -planer i forbindelse med investeringsbeslutninger og lignende
  • Bidra til konsernledelsens arbeid med eierstyring
  • Holde deg oppdatert på best practice, samt trender og endringer i markedene som kan påvirke driften av selskapene og deres finansielle resultater.

Vi tror at du har høyere utdannelse innen økonomistyring/analyse/controlling, og minimum 2-5 års erfaring fra tilsvarende rolle. 

Du har kunnskap om moderne samhandlingsverktøy, og evne til å sette deg inn i støtteverktøy, herunder CRM/ERP-systemer, og forstår hvordan data fra slike systemer ken strukturers og benyttes for å understøtte våre kommersielle prosesser.

Som person, tror vi at du:

  • brenner for å få mer ut av vårt markedspotensiale og hvordan markedsinnsikt, gjennomarbeidet tallmateriale og gode styringsverktøy skal bidra til dette. Du har en utpreget analytisk legning og evner å angripe komplekse problemstillinger med grundighet og systematikk. Du liker å grave etter svar og fakta, og omstille dette til «actionable intelligence» og et godt beslutningsunderlag for selskapenes ledelse.
  • trives i et kreativt, målrettet og hektisk arbeidsmiljø, som gir deg energi og inspirerer deg til å stå på.
  • trives med ulike mennesketyper og har gode samarbeidsevner og dugnadsånd, samtidig som du er utstyrt med høy personlig integritet.
  • har fremragende kommunikasjonsevner og formulerer deg godt både skriftlig og muntlig. Du er like komfortabel på norsk/skandinavisk som på engelsk.

Vi tror du vil få mest ut av jobben din gjennom hyppig tilstedeværelse hos de selskapene du jobber med. Din daglige arbeidsplass kan være i Oslo eller Fredrikstad, men en del reising mellom lokasjonene må påregnes.

Synes du dette høres spennende ut og vil være med å gjøre en forskjell? Blir du en av oss, kan vi tilby et kreativt og fremoverlent miljø, hvor du får jobbe med varierte problemstillinger innenfor flere ulike spennende bransjer og organisasjoner.

Søk her

Scroll to Top