eker-werks-skilt

Business Controller

I rollen som Business Controller vil du bistå ledelse og økonomifunksjon i gruppens ulike datterselskaper med analyser, rapporter og tilrådninger til bruk både i daglig drift og i strategiske vurderinger i selskapene. Hovedmålet for stillingen er, gjennom godt tallgrunnlag og markedsinnsikt, å legge til rette for gode, fakta-baserte beslutninger på både operativt og stategisk plan.